LỄ HỘI
Nguyễn Cảnh Nguyêntết dương lịch mồng một tháng một,
thành lập đảng mồng ba tháng hai,
khỏi đa nguyên đa nghiếch làm ǵ
thêm phức tạp, một đảng cho dễ

nhớ, dễ nhớ như ngày t́nh nhân
mười bốn tháng hai, ngày quốc tế
phụ nữ mồng tám tháng ba, ngày
thành lập đoàn thanh niên cộng sản

hai sáu tháng ba, như ngày mồng
một tháng tư tức là ngày tha
hồ nói phét, nói không sợ đóng
thuế, nói lung tung, luyên thuyên cho

đến ngày ba mươi tháng tư tức
là ngày miền Nam hoàn toàn giải
phóng hay là ngày quốc hận, cho
đến ngày mồng một tháng năm quốc

tế lao động, ngày mồng bảy tháng
năm, giải phóng điện biên bộ đội
ta kéo quân trỏ về giữa mùa
hoa nở, miền tây bắc tưng bừng

vui, vui luôn đến mười chín tháng
năm ngày sinh nhật bác hồ vĩ
đại, đến mồng một tháng sáu ngày
quốc tế cho thiếu niên nhi đồng,

đến hai bảy tháng bảy ngày toàn
đảng toàn dân ghi ơn các liệt
sỹ, các thương binh, ghi ơn các
chiến sỹ đă hy sinh máu xương

v́ sự nghiệp bảo vệ đất nước,
vui luôn đến mười chín tháng tám
tức là ngày cách mạng thành công,
ngày mồng hai tháng chín ngày khai

sinh ra nưóc viêt nam dân chủ
cộng ḥa, ngày mồng mười tháng mười
giải phóng thủ đô, vui day vui
dứt đến tận hai mươi tháng mười

một tức là ngày quốc tế các
nhà giáo, đến hai hai tháng mười
hai ngày thành lập quân đội nhân
dân, rồi tết âm tịch, tết nguyên

tiêu, tết mồng năm tháng năm, tết
trung thu, rồi ngày hội xuống đồng,
ngày cơm mới, ngày xá tội vong
nhân, ngày sinh nhật ông bà bố

mẹ con cháu anh em họ hàng
chú bác ngày đám cưới đám hỏi
đám giỗ ngày tựu trường ngày họp
lớp họp trường họp đồng hương đồng

khói, ngày thành lập hội nọ hội
kia, ngành nọ ngành kia, ngày đám
cưới sắt của em, đám cưới bạc
của chú của thím, đám cưới vàng

của ông của bà ... tháng nào cũng
có ít cũng vài lễ hội sôi
sục, lễ hội quanh năm mà chẳng
hiểu tại sao từ đất nước đến

con người lúc nào cũng thấy buồn
rười rượi.

NGUYỄN CẢNH NGUYÊN
03/09/05


Home