KẺ CƯỚP
Nguyễn Cảnh Nguyên(Với H&)Người ta chỉ cho tôi một thằng
rồi bảo: Kẻ cướp đó, kia ḱa,
nh́n thấy chưa? Nó vừa cướp một
tài sản vô giá của bao nhiêu

người, cướp trắng tay, không tiếc, không
thương cũng chẳng nể nang ǵ ai
cả, nhẫn tâm, dă man vô cùng &
Tôi ngó thằng kẻ cướp, giật ḿnh,

th́ ra tôi cũng biết nó, trông
nó hiền lắm, ai cũng bảo nó
hiền đến hèn, vậy mà ai ngờ
mặt ấy lại dám ngang nhiên đi

ăn cướp, đúng là đồ mặt sứa
gan lim, mặt sắt & Thằng ăn cướp
nào cũng có mục đích, có cách
lư giải của nó, thằng ăn cướp

kia chẳng lẽ lại không biết có
những thứ lúc c̣n ở trong tay
người này th́ c̣n là vô giá
nhưng khi đă chuyển sang tay người

khác th́ chỉ là mớ giẻ rách,
những tài sản quư báu kia rơi
vào tay hắn rồi, thế nào mà
chẳng trở thành nắm giấy lộn, vậy

mà nó vẫn cứ cướp, không phải
v́ nó muốn sở hữu một tài
sản vô giá, càng không phải v́
nó muốn sở hữu một mớ giẻ

rách, một nắm giấy lộn mà là
v́ nó muốn nổi tiếng, vậy là
nó sẵn sàng xắn tay áo xô
lên đốt luôn cái đền, đốt luôn

cái nhà táng bằng giấy để đến
bây giờ nh́n mặt nó, nghe tiếng
nó ai cũng phải biết, nó rất
hiền, rất hèn nhưng cũng rất xảo

quyệt, trông ḱa, mặt nó ĺ ĺ
giống hệt cái mặt thớt ĺ lợm,
băm kiểu ǵ cũng không thấy đau,
chém kiểu ǵ cũng không thấy xước,

vằm kiểu ǵ cũng không ra mùn.

@

NGUYỄN CẢNH NGUYÊN
08/22/2004


Home