GIĂ TỪ
Nguyễn Cảnh Nguyên

Giă Từ
Giọng Đọc: Trần Lệ ThủyĐại gia đ́nh, nghĩa là có ít
nhất ba hoặc bốn hoặc năm thế
hệ dưới một mái nhà. Nghĩa là
tam, tứ, ngũ đại đồng đường... Nho

nhe thế nhưng thực chất chẳng có
ǵ đáng được ca ngợi, chẳng có
ǵ đáng để tự hào và lại
càng chẳng có ǵ đáng phải hết

công hết sức bảo tồn, duy tŕ,
phát triển. Năm gian nhà, thậm chí
hẳn mười gian nhà, dẫu rộng thế
nào cũng vẫn chẳng phải là nơi

để chứa cả đại gia đ́nh, để
đêm đêm, mấy đứa cháu đứa chắt
phải rúc nách ông, nách bà, nách
cụ, để bọn con trai phải ngủ

với bố, bọn con gái phải ngủ
với mẹ, để mấy bà cô, bà
d́, mấy ông chú, ông cậu phải
ngủ với mấy đứa cháu, để mấy

thằng anh phải ngủ với mấy thằng
em, mấy con chị phải ngủ với
mấy con em..., dẫu rộng thế nào
cũng không phải là nơi ngủ theo

ca, ăn theo ca, càng không phải
là nơi ăn thế nào, ngủ thế
nào cho đúng với nghĩa của sự
ăn, sự ngủ... Mà đấy là em

mới chỉ nói đến có hai cái
khoái trong số mấy cái khoái mà
ai cũng biết. Vậy nên, bọn em
xin các anh, các chị, chúng cháu

xin các bác các chú các thím
các cô các cậu các d́ các
mợ, chúng con xin các ông các
bà các cụ các kỵ, xin bố

xin mẹ đừng bắt con bắt cháu
phải sống chung dưới mái nhà của
đại gia đ́nh, nhân thể, xin luôn
cho chúng con khỏi phải phát huy

truyền thống. Và, nói thật nếu truyền
thống c̣n có nhiều cái quá dở,
như kiểu tam đại, tứ đại đồng
đường th́ con xin cho chúng con

được phản bội lại truyền thống, cụ
thể, trước mắt là cho chúng con
giă từ chế độ đại gia đ́nh.
Vâng! Giă từ& Giă từ chế độ&

NGUYỄN CẢNH NGUYÊN
05/23/2005


Home