LINH VŨ
Tiểu SửLinh VũLinh Vũ tên thật là Lê Văn Quan, sinh năm 1946

Xuất thân trường Đại Học Luât Khoa Sài G̣n

Sĩ Quan Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa trước năm 75

Sau biến cố tháng 4/75 định cư tại California và sau đó PA, NY,NJ

Thực hiện tạp chí Phương Đông Văn Học Nghệ Thuật sớm nhất của người Việt tị nạn hải ngoại (Ca)

Cộng tác nhiều tạp chí , Website và nhật báo hải ngoại. Có nhiều Thơ Văn và phóng sự trong suốt 30 qua.

Hiện định cư tại thành phố Tacoma Washington State

Có cơ sở thương mại riêng

Tác phẩm Thơ xuất bản đầu tay “Một Ḍng Sông” năm 1998 và

Có tên trong một số thi phẩm in chung như: Dấu Vết, Có Những Niềm Riêng, Tạp Thí Thơ Giao Mùa 2003.


Home