THINGS I WANT TO ASK
ĐIỀU TÔI MUỐN HỎI
Nguyễn Tấn Lai chuyển ngữ
Linh VũTHINGS I WANT TO ASK

Translated by Nguyễn Tấn Lai

God does not ask you how many friends you
have. God just want to know what is your charm
to make your friends like you. God does not ask
you who are your neighbors. God wants to know
how well you have treated them. God does not
ask you what is your job. He wants to know
how well you did your job. God did not ask
what was your highest salary but He wants
to know what you have done to get what you
have now. God does not ask you how many
clothes you have in the closet but He wants
to know how many people you have helped
to have clothes to cover their bodies. God
does not as you how big your house is but
He wants to know who are the guests you have
welcomed. God does not ask what car you drive
but He wants to know how many people
you have helped to have transportation. God
does not ask the color of your skin but
He wants to know how much zeal you have to
love people. God asked you why for so long
your soul has not been relieved. God asks you
who loves you and take you to promised land
but not to the darkest door of hell. God
asks you, did you send your message to the
people? In addition, your love is rising
as the waves and water. And I ask you
do you keep with you someone to love?

NGUYỄN TẤN LAI

ĐIỀU TÔI MUỐN HỎI

Vietnamese version: Linh Vũ

Chúa không hỏi em có bao nhiêu người
bạn, mà muốn biết em có bao nhiêu
ân t́nh để bạn mến yêu. Chúa không
hỏi ai là láng giềng của em, mà
muốn biết cách đối xử của em với
họ Chúa không hỏi em làm nghề ǵ
mà muốn biết lương tâm của em khi
làm việc.Chúa không hỏi em về đồng
lương cao nhất, mà muốn biết nghị lực
nào em đạt được hôm nay. Chúa không
hỏi em có bao nhiêu áo quần trong
tủ Chúa muốn biết em đă giúp bao
người có quần áo che thân. Chúa không
hỏi nhà em bao lớn mà muốn biết
em tiếp đón được những ai. Chúa không
hỏi loại xe nào em lái mà muốn
biết em đă giúp bao người không phương
tiện quá giang. Chúa không hỏi em thuộc
màu da nào trên thế giới , mà muốn
biết trong em có bao nhiêu nhiệt huyết
t́nh người. Chúa hỏi em tại sao lâu
rồi chưa cứu rỗi linh hồn. Chúa hỏi
em ai là kẻ yêu thương đưa em
về đất Chúa chứ không phải cửa địa
ngục tối tăm. Chúa hỏi em đă gởi
những quyết định của em đến với mọi
người? và t́nh yêu thương c̣n dâng tràn
như sóng nước. Và anh hỏi em có
bao giờ c̣n giữ lại một t́nh yêu

LINH VŨ

12/2005


Home