KHÔNG LỜI
La Toàn Vinh

Không Lời
Giọng Đọc: Trần Lệ Thủy

Mẹ vào rừng mang về bộ xương.
Có những điều hầu như quên lăng
tất cả đă trở thành dĩ văng,
có những điều khó ai thấy được.
Những giọt nước mắt trong đêm? Mẹ
vào rừng gom đống xương tàn, những
thứ đó đă vùi sâu trong đất
lạnh. Có những điều hầu như yên
lặng, lắng đọng trong từng con người,
đă nằm xuống trên quê cha đất
tổ. Mảnh đất này ngày xưa đă
bừng cháy bởi đạn bom; có những
điều khó ai biết được, về những
giọt nước mắt đă thấm sâu vào
đá sỏi, những viên đá trân châu,
hóa thân như loài hoa, nở măi
với tháng năm, nở măi cho quê
hương. Mẹ vào rừng nâng niu chiếc
sọ, chiếc sọ vỡ, phân nửa cuộc
đời như ôm chầm lấy đất trời
trong một ngày ly loạn. Mẹ gom
về khúc xương một thời đă bám
cùng bụi rũ thời gian. Có những
điều khó ai nhớ nổi, hai cái
chết trong một con người.

Hưng Nghĩa, Đồng Nai 2002

@

LA TOÀN VINH
Chánh Tịnh cường
6/2005


Home