VI NGHĨ TRỪU TƯỢNG VỀ NGY BA MƯƠI THNG TƯ NĂM NAY
Lưu Hy Lạc

Vi Nghĩ Trừu Tượng Về Ngy Ba Mươi Thng Tư Năm Nay
Giọng Đọc: Trường Khanh

cuộn vo trong em lũ chữ tượng
hnh hoa/ đn rải kn thn thể,
tổ quốc giờ ha bn; từ lỗ
rốn ti nhn gần vẫn những ẩn

dụ mang nhiều mặt; ma h cứa
hơi thở đứt khc từng đoạn, hnh
hi p giữa khoảng trống bi thơ
rớt xuống độc những nghĩ trừu

tượng với thm hoa/ đn; bọn ma
chữ mở ra ton suy tưởng đui/
cụt ti cấu thnh ẩn dụ mới
cặm trn mảnh đất mu mỡ cơ

cầu những cuộc tnh tay đi/ tay
ba đầy ẩn dụ rắn độc v
to (ngn ngữ đời thường được gắn
hoa/ đn) ti gian dm với mọi

cu chuyện kể từ mi miệng người
đn b đoan chnh cng bi thơ
vắt dng nằm giữa khe rnh ngập
đỏ ma h như một kẻ trộm

thập th cứa hơi thở đứt khc
từng đoạn ở mảnh đất mu mỡ
mồm mp giờ dnh liền vo định
mệnh từng con chữ ni rồi đợi

lũ chữ tượng hnh hoa/ đn đ
ha bn tan rữa trn thn thể
tổ quốc (ti mt chỗ kn nng)
nằm cuộn trong em mi da thịt

nguậy tiếng lời lẫn hơi thở giẫy
chết giạt pha bn ny từ lỗ
rốn ti nhn gần vẫn cu chuyện
kể những cuộc tnh tay đi/ tay

ba mọc đầy ẩn dụ rắn độc
v to p hnh hi trong khoảng
trống bi thơ rơi xuống độc
nghĩ trừu tượng chỉ dặm thm hoa/

đn bọn ma chữ mở ra ton
suy tưởng đui/ cụt ti cấu thnh
ẩn dụ mới giạt pha bn kia
quả khốn nạn đời sống vẫn l

ẩn dụ mang nhiều mặt ti bắt
đầu hnh lạc cng mọi cu chuyện
kể từ mi miệng người đn b
dm đng cng bi thơ vắt dng

v vn.. vn.

LƯU HY LẠC
04/29/2005


Home