NIGHT IN TENDERLOIN
TỐI DƯỚI TENDERLOIN
Translated by J. Do Vinh
Lưu Hy Lạc

NIGHT IN TENDERLOIN

Translated by J. Do Vinh

Its night-time, very cold, a crowd of black
Americans still gathered below the
street askew-corner from the window to
my room, strange the ongoing noise and sound

that forbids sleep; i lean out the window,
weird! a crowd of black Americans
disorderly; I glance about from the
corner of the street a white male loitering
about, he is looking for drugs, he approaches
one guy to the next, i shiver violently;
suddenly the black American crowd
yells out, gathered and grabbed the white male;

oh, one after another they beat him
i froze looking on in outrage, there were
black females just as aggressive as
the males kicking at him and stepping on him;

i thought i really dont know what to do,
dial 9-1-1 with my choppy English,
the white male is about to be beaten
to death; its dark, and very cold, i climb

back into bed shaking, curling in a corner
askew-corner from the window to my
room the white male lies stiffly still, right above
the street lamp there is a sign in bold letters.

DRUG FREE ZONE.

Translated by J. DO VINH

TỐI DƯỚI TENDERLOIN

Lưu Hy Lạc

Giữa đm, trời lạnh lắm, khoảng một
đm Mỹ đen hy cn tụ dưới
gc đường xo xo pha cửa sổ
phng ti, m lạ bao giờ cũng

ầm ĩ nhốn nho chả ti no
dỗ được giấc ngủ; ti nhoi người
ra cửa sổ, qui! nguyn một đm
Mỹ đen thật tất bật; ti để

mắt do dc từ đầu đường thằng
Mỹ trắng đi lơn tơn, n tm
thuốc, n gạ hết thằng nọ đến
thằng kia, ti giật bắn cả người;

nguyn đm Mỹ đen bỗng h hon
ln, xm lại tm thằng Mỹ trắng;
, hết thằng kia đập đến thằng
nọ nện; ti chết điếng người ng

trn trn, mấy con Mỹ đen cũng
hng hổ khng km hết con nọ
đạp đến con kia thụi; ti nghĩ
mnh thật chẳng biết phải lm g,

bấm 9 1 1 với mớ tiếng
Mỹ ăn đong của ti, thằng Mỹ
trắng cũng nước chết đến trọng thương;
trời tối, lạnh lắm, ti tro ln

giường giật tht người, co quắp dưới
gc đường xo xo pha cửa sổ
phng ti thằng Mỹ trắng nằm thẳng
cẳng, ngay bn trn cột đn c

gắn tấm biển in đậm hng chữ --
DRUG FREE ZONE.

LƯU HY LẠC


Home