THE GAME OF LANGUAGE
TR̉ CHƠI NGÔN NGỮ
Nguyễn Tấn Lai
Khúc MinhTHE GAME OF LANGUAGE

Translated by Nguyễn Tấn Lai

My wife told me “Poems don't put
bread on the table, poems don't
pay the bills. You need to be
realistic, you need

to have money” My daughter
told me “ I have friends whose
fathers do not write poems.
Their fathers only do business.

They are surprisingly rich.
My female friend told me.
“ Try to be a singer. It is easy
to be famous and make a lot of money

Writing poems, being a poet make
you the ragged and eternally poor”.
Due to chasing after money many
have endured a life of suffering

Poems. The game of language
that makes man's life sublime
and turns our spirit greatness and
brings peace and comfort to life

NGUYỄN TẤN LAI
TR̉ CHƠI NGÔN NGỮ

Vietnamese version: Khúc Minh

Vợ tôi bảo, “Thơ không
cho cơm áo, thơ không
trả được bill. Anh nên
sống thực tế, cần phải

có tiền nhiềụ” Con tôi
bảo, “Con có mấy nhỏ
bạn, ba nó không làm
thơ, chỉ lo làm bu

siness, giàu sang không
thể ngờ.” Bạn gái bảo,
“Anh tập làm ca sĩ,
dễ nổi tiếng, nhiều tiền.

Làm thơ làm thi sĩ
nghèo vắt xác kinh niên.”
V́ quá lụy đồng tiền
nhiều người khổ suốt đời.

Thơ, tṛ chơi ngôn ngữ,
làm thăng hoa con người,
nâng hồn ta cao lớn,
sống thoải mái yêu đờị

KHÚC MINH

May 15, 05


Home