CON MÈO ĐEN
THE BLACK CAT
Khế Iêm
Translated by J. Do Vinh

Con Mèo Đen
Giọng Đọc: Phạm An Nhiên

CON MÈO ĐEN

By Khe Iem

Con mèo đen có linh hồn và chiếc
xương sườn của tôi, mỗi buổi sáng thức
dậy không bao giờ rửa mặt, mỗi buổi
sáng thức dậy không bao giờ đánh răng;

THE BLACK CAT

Translated by J. Do Vinh

The black cat with my soul and a piece of
my rib, wakes up every morning not
washing its face, every morning not
brushing its teeth; the black cat with clay-like

con mèo đen có đôi mắt bằng đất
sét, mở ra và nhắm lại, hay cứ
mở ra và không bao giờ nhắm lại,
trong lúc lên thang xuống thang, mang theo

eyes, opening and closing, or open
-ing and never closing, as it climbs up
and down the stairs, dragging with it my soul
and a piece of my rib, forgetting that

linh hồn và chiếc xương sườn của tôi,
mà quên rằng, tôi đă sống những ngày
hôn ám biết bao, tự thuở nào và
tại sao th́ tôi đành chôn kín, trong

i had lived much darker days, since when and
why it was i had buried them in my
pocket full of allusions, gathered from
many different tales, strung together

cái túi đựng đầy những đoạn chú thích,
được lượm lặt từ rất nhiều mẫu chuyện,
để cấu thành câu chuyện về con mèo
đen, mang linh hồn và chiếc xương sườn

to make up this story about the black
cat with my soul and a piece of my rib;
of course, that is the black cat with clay-like
eyes, not any other kind of eyes; even

của tôi; dĩ nhiên, đó là con mèo
đen có đôi mắt bằng đất sét, chứ
không phải bất cứ đôi mắt nào khác;
mù đặc, trong lúc lên thang xuống thang.

as, the black cat climbs up and down the stairs.

KHẾ IÊM

Translated by J. DO VINH


Home