CÔ GÁI CÂM
Khế IêmCô gái câm ơi cô không câm
đâu cô chỉ không nói đó thôi,
cô không nói v́ chung quanh cô
mọi người đều nói nói mải mê

nói không cần ai hiểu nói không
cần ai nghe nói để khỏa lấp
cái rỗng không nói như là không
nói, cô gái câm ơi cô không

câm đâu cô chỉ không nói đó
thôi như khi sinh ra chúng ta
đă chẳng nói ǵ th́ khi ra
đi cũng chẳng cần phải nói mà

cuộc đời th́ vốn xôn xao vốn
lắm lời càng sống càng hỏng bét
càng sống càng như ngây, nhưng cuộc
đời vốn cũng đầy sắc màu rộn

ră sống măi không hết sống măi
không xong nên cô gái câm ơi
mặc dù tôi cũng đă chẳng nói
một lời nào nhưng tôi vẫn sống

như chưa từng sống băo tố th́
băo tố hỗn mang với hỗn mang,
nói cho cùng chẳng có ǵ để
nói (không nói th́ không nói) và

hỡi cô gái câm ơi tôi đă
câm v́ tôi chưa nói c̣n cô,
sao cô không nói một lời nào
(dù chỉ một lời không đáng chi).

@

KHẾ IÊM

Ghi chú

“Sao em không nói một lời nào, dù chỉ một lời không đáng chi...” là lời của một bản nhạc t́nh b́nh dân. Đọc lên như hát.


Home