CU NI
Khế Im

Cu Ni
Giọng Đọc: Giọt Mưa TmTi bước ra cửa lc năm giờ, nhưng
bước ra cửa l ra cửa no v
lc năm giờ l lc no, cng hng
loạt những cu hỏi khng bao giờ c

cu trả lời cho rốt ro, bởi cu
ni ti bước ra cửa lc năm giờ
l cu ni rơi ra từ một cu
chuyện kể no đ đ tan biến trong

mớ m thanh hỗn độn ngoi đường phố,
giữa cuộc đời thường, v khng ai lần
ra được dấu vết, mặc d ai cũng
c thể nht n vo bất cứ cu

chuyện no khc, v dĩ nhin bất cứ
cu chuyện no khc khng hẳn l cu
chuyện đng thực của cu ni ti bước
ra cửa lc năm giờ; vậy th, cu

chuyện đằng sau ci cu ni tầm thường
như bao nhiu cu ni tầm thường khc
ấy, mi mi l điều b mật, d
rằng cu ni vẫn truyền từ người ny

qua người khc, trong đm đng v danh,
mang theo cu chuyện khng bao giờ đng
thực của cu ni ti bước ra cửa
lc năm giờ. Thi, ti đi nh! Cho.

KHẾ IM
01/30/05


Home