BỘ BÀN ĂN
Khế Iêm

Bộ Bàn Ăn
Giọng Đọc: Trường Khanh

Bộ bàn ăn chiếm một khoảng không,
gồm một cái bàn và bốn chiếc
ghế, khung sắt trắng, sát mảng tường
trắng có bức tranh treo; mặt bàn

tṛn mica nâu, viền nâu, da
ghế nâu; bộ bàn ăn rẻ tiền,
được mua từ một garage sale
và người bán garage sale lại

mua từ một garage sale khác,
dùng qua bán lại, vừa bán vừa
cho; bộ bàn ăn xuất thân không
đâu, câm nín, thuộc thế giới đồ

vật, chiếm cứ một khoảng không, không
có ǵ đáng nói nhưng vẫn đáng
nói, làm cho khoảng không có thực,
bức tranh có thực, b́nh hoa có

thực, hư ảo có thực. Bộ bàn
ăn chỉ với một cái bàn và
bốn chiếc ghế (...), vốn dĩ, xưa kia,
đến từ một garage sale.

KHẾ IÊM

Ghi chú: Ở Mỹ, vào cuối tuần, nhà nào có đồ cũ không dùng như quần áo, vật dụng họ thường xin phép thành phố (city) bày bán ở trước cửa nhà, ngay nhà để xe (garage), giá rất rẻ.


Home