ANH EM
Khế Im

Anh Em
Giọng Đọc: Đỗ KimTsunami, Tsunami
mười thước ln cao mở
ra thăm thẳm hớp mất
anh em. Hỡi anh em

của nhiều mu da, hỡi
anh em của mẹ vĩ
đại, hỡi anh em của
mẹ đất đai, pht chốc

xảy chn đ lầm thin
cổ. Thi đnh, khng biết
bao giờ, khng biết bao
lu, lũ chng ta sinh

ra từ nơi bo bọt,
lũ chng ta sinh ra
từ nơi khổ đau, v
d c nước biếc hay

non xanh, th chng ti
vẫn cn anh em v
bo bọt vẫn l bo
bọt, v khổ đau vẫn

cứ khổ đau. Tsunami,
Tsunami, sao quanh
ti buổi chiều sớm tối?
Hỡi anh em của mẹ

vĩ đại, hỡi anh em
của mẹ đất đai, mười
thước ln cao mười thước
xuống chớp mắt trăm năm.

KHẾ IM
Jan 1, 05

Ghi ch: Cơn sng thần cao 10 mt.


Home