XÀ LIM & HOA SỮA
Hoàng Xuân Sơn

Xà Lim & Hoa Sữa
Giọng Đọc: Trần Lệ ThủyCây trút xuống nhánh hương cuối
cùng rồi cũng nh́n ra được
khuôn mặt em ch́m đẫm dưới
tàng cây hoa sữa [loại cây


này mọc ra từ tam cố
đại đồng đường nào mà chưa
bao giờ thấy] chỉ nghe loáng
thoáng mấy nường ca sĩ hát
ông ổng mấy trự nhà văn
nhà thơ tả vi vút báo
bổ mới đây lên án đại
họa hoa sữa đang làm chết
ngộp các đường phố vậy hoa
sữa là thức ǵ ghê gớm
mà có thể làm chết dập
chết dí khuôn mặt em dưới
tàng cây ở một cuối trời?

Có cái ǵ đó cách xa
nửa ṿng trái đất hơn mấy
chục năm rồi quên béng tâm
thức tư duy lùng bùng không
ở không đi không đến không
về nhớ nhớ quên quên kể
như một đời xộ khám à
hoa sữa và địa ngục tầm
tầm xà lim và khuôn mặt
em ôi dẫy đầy trên [quê
hương yêu dấu] và trong [ḷng
kẻ một đi không trở lại]

Cái khó là làm sao nhốt
hoa sữa vào xà lim cho
con người được thong dong hít
thở

tháng tư con cá không nằm

HOÀNG XUÂN SƠN


Home