T H  Ờ  I   T  R  A  N  G
Hoàng Xuân Sơntặng Nguyễn Đạt,
để nhớ một tên bạn vẫn hằng chải chuốt

Nếu trên người bạn không bận nhiều
thứ th́ một chiếc quần xịp cũng
làm nên thời trang. Cái thuở mà
ḿnh đứng chống nạnh nghinh nghinh mấy
nàng ở hồ bơi công cộng. Quần
xịp đỏ và hồn bỏ ngỏ.

Sơ mi lụa màu cánh sen bỏ vô
quần ga-bạc-đin xám chuột sáu
pờ-li ngược. Dận thêm giày đen
đục lỗ bươm bướm là xong ngay

bộ cánh ăn chơi bán cổ điển.
(Có thể điểm thêm đôi vớ màu
đỏ rượu chát mô-típ cát-sơ-
mia). Ăn bận theo cổ điển thời

nào trông cũng hay . Lúc nào trông
cũng chải chuốt (giữa đám đông lèng
èng). Đi-đứng-ngồi, quỳ gối chỗ
nào trông cũng đặng. Thậm chí lúc

bị rượt chạy vẫn ra dáng vẻ
con nhà. Ăn bận cổ điển cũng
tiện việc đi bùm đi pạc-ti
đi ăn cưới hỏi chỗ quan cách

long trọng. Chỉ cần cột thêm một
cái cà-la-goách hay là một
cái nơ pà-pi-giông là đẹp.
Nhớ soi gương và tự hỏi thời

buổi tin học điện xẹt ăn bận
theo cổ điển liệu c̣n hợp thời
nữa không? Ờ th́ ở những xứ
c̣n lây chút hơi hướm tây u

hay nói “lôm la” c̣n một chút
ǵ gọi nà cồng-xẹc-va-tít
th́ may ra ăn bận chải chuốt
một tí cũng không ai ḍm ngó.

Ăn bận lịch sự mà giung giăng
ở cái xứ chuyên trị đồ bộ
jốc-gh́nh-ti-sợc-giày-chạy-đua
th́ coi bộ dzô dziên không giống

ai. Thôi th́ trả Ŕ-bốc cho
Nai-ḱ. Ta về ta tắm ao
ta. Lâu quá không kỳ cọ quê
nhà chẳng biết lóng rày ra sao ?

Đă chỉnh tề đồng phục hạnh phúc
đại cồ chưa hay vẫn nghiêm chỉnh
rập ràng khẩu hiệu văn minh văn
hoá “mai-ô-quần-đùi” mại . . . dzô!!!

HOÀNG XUÂN SƠN
7/7


Home