T H  Ờ  I   T  R  A  N  G
Hong Xun Sơntặng Nguyễn Đạt,
để nhớ một tn bạn vẫn hằng chải chuốt

Nếu trn người bạn khng bận nhiều
thứ th một chiếc quần xịp cũng
lm nn thời trang. Ci thuở m
mnh đứng chống nạnh nghinh nghinh mấy
nng ở hồ bơi cng cộng. Quần
xịp đỏ v hồn bỏ ngỏ.

Sơ mi lụa mu cnh sen bỏ v
quần ga-bạc-đin xm chuột su
pờ-li ngược. Dận thm giy đen
đục lỗ bươm bướm l xong ngay

bộ cnh ăn chơi bn cổ điển.
(C thể điểm thm đi vớ mu
đỏ rượu cht m-tp ct-sơ-
mia). Ăn bận theo cổ điển thời

no trng cũng hay . Lc no trng
cũng chải chuốt (giữa đm đng lng
ng). Đi-đứng-ngồi, quỳ gối chỗ
no trng cũng đặng. Thậm ch lc

bị rượt chạy vẫn ra dng vẻ
con nh. Ăn bận cổ điển cũng
tiện việc đi bm đi pạc-ti
đi ăn cưới hỏi chỗ quan cch

long trọng. Chỉ cần cột thm một
ci c-la-goch hay l một
ci nơ p-pi-ging l đẹp.
Nhớ soi gương v tự hỏi thời

buổi tin học điện xẹt ăn bận
theo cổ điển liệu cn hợp thời
nữa khng? Ờ th ở những xứ
cn ly cht hơi hướm ty u

hay ni lm la cn một cht
g gọi n cồng-xẹc-va-tt
th may ra ăn bận chải chuốt
một t cũng khng ai dm ng.

Ăn bận lịch sự m giung giăng
ở ci xứ chuyn trị đồ bộ
jốc-ghnh-ti-sợc-giy-chạy-đua
th coi bộ dz dzin khng giống

ai. Thi th trả R-bốc cho
Nai-k. Ta về ta tắm ao
ta. Lu qu khng kỳ cọ qu
nh chẳng biết lng ry ra sao ?

Đ chỉnh tề đồng phục hạnh phc
đại cồ chưa hay vẫn nghim chỉnh
rập rng khẩu hiệu văn minh văn
ho mai--quần-đi mại . . . dz!!!

HONG XUN SƠN
7/7


Home