HISTORIC POETRY
SỬ THI
Nguyễn Tấn Lai
Hoàng Xuân SơnHISTORIC POETRY

Translated by Nguyễn Tấn Lai

Cubi... cubi... cubi... don
The piercing voice of announcement
in a rosy night has retreated to the rear
and assumes a protective stance. Thus,

the prickly cold and warm was widening.
He who is the last brave man of the century.
Forever, the parsimonious poets
of the era of pigtail bonnet and

robe have gone. Need not be a superior
being. He hangs out a banner and steps into
his own loneliness, watchfully, a woman
with a bundle of thorny rose has asked

to tie the knot. He refuses the indentured
convention that said the freedom of
incarceration zone. He explores from
his own uncertainties for a last heavy

question to begin his rhythmical life.
It is absolutely God's willpower.

To KI from HXS
dot... dot... twelve two thousand

NGUYEN TAN LAISỬ THI

Vietnamese version: Hoàng Xuân Sơn

Cubi... cubi... cubi... don
tiếng rao lanh lảnh một đêm hồng,
tụt hậu đứng gồng ḿnh che chở,
cơn lạnh nồng gay cấn xiển dương.

Chàng kẻ can đảm cuối cùng thế
kỷ, vạn đại những kẻ làm thơ
ruồi bu dốc tóc thắt bím mũ
măng xưa rồi, chẳng cần đầu đội

chân đạp, chàng trưng biểu ngữ xanh
rờn bước vào niềm cô đơn, thận
trọng người thiếu nữ ôm bó hồng
gai đ̣i kết hôn, chàng khước từ

cái gọi là khế ước của vùng
cấm cố tự do. Chàng sục sạo
từ băn khoăn câu hỏi lớn sau
cùng đời thơ ở vào trang thứ

nhất đă định sách trời tuyệt nhiên

Tặng KI bởi HXS
chấm chấm mười hai hai ngàn

HOÀNG XUÂN SƠN


Home