HỠI BẠN ĐƯỜNG XA
Hong Xun Sơnhi hoa (l) hoa cho kho hoa
no heo ho th vo cho n
lại tươi chớ để (để) ngoi cươi
ứ ư ừ . . . hoa sầu (gu gu
gấu gu gậu gầu gầu gu gu
gấu gu gậu gu . . . . . . . . . . .

Bố ai biết được mai ny trời
mưa hay nắng nắng hay mưa th
cũng mắc phải ci tội lọc lừa
sống chẳng ra đầu ra cuối ni
chẳng ra mn ra khoai hầm b
lằng xng cấu lầu bầu một cuộc
chơi rất ư l khệ nệ thy
kệ bưng vc đục đẽo m rồi
c ra hnh ra tướng chi m
đứng đi th l như que
với lẻ mộng mơ th m vo
ba con số t t mua mi
bn mi m chẳng trng một đồng
xu cắc bạc no cho đời ln
gn r khổ cơ khổ đời lấm
lem như ch h cớ g phải
mần nh văn an nam mới hồ
đồ kiếp ch m hỡi ơi thịt
ch th thiệt rằng l hết
(như bạn ta phiếm giả phiếm thiệt
ny nọ) thiệt l sống trn đời
cũng đng sống lắm đấy chớ chẳng
phải chơi m đu cần biết mai
ny trời mưa hay nắng kệ bố
ng .....trời !!!

HONG XUN SƠN
mười su ba khng năm


Home