HÁT VỚI
Hoàng Xuân Sơnhát như hét vào tai
trâu a trâu gỗ ngựa
máy làm sao chuyển tải
ư đàn ư người nằng
nặng ư trời lang thang
tai vách nghe thấu mạch
rừng tai cây nghe đặng
lưng chừng cỏ hoa

hát như chơi như đu
như bay tơ trời vô
hướng nắng trời ngây ngây
ai như một khuôn mặt
đầy phải là vân ảo
hồn lay cầu kiều

hát với thanh lên cao
vĩ chùng hậu sự bây
giờ mai sau ra sao
bây giờ chừng nào biết
hồi nao tơ cuốn rèm
buông ở đâu đi đâu
về đâu bao điều hát
chầm chậm vào hoang liêu
nghe chiều trở gót tiêu
điều phố không

cuối ba không năm

@

HOÀNG XUÂN SƠN


Home