CHÀM
Hoàng Xuân Sơn

Chàm
Giọng Đọc: Giọt Mưa Tímđội lốt nhân quần
ấn tượng ḿnh lồi
con mắt. Như chàm
mặt xanh thần nanh
cuối đời chẳng có
làm quái ǵ có
chuyện đỏ mỏ mà
em móng vuốt sao
tê mê mụ người
xâm đồng cốt nhập
vào gương xen nụ
bồng ră bống bồng
ơi hôn ngoan ngoăn
nhé nằm yên thế
nhé!

cuối đời chẳng có
ǵ sất ngoài một
vết xanh chàm

HOÀNG XUÂN SƠN
dec không một


Home