VĂN XUI
Hải Vn

Văn Xui
Giọng Đọc: SuốiTiếng chim ht bng quơ m lnh lt.
Khng ai dạy chim ht. Giống như tri
tim nồng chy, khng ai dạy m ni
mnh yu! Lung linh lung linh & Tiếng ht

v nh đn tri trn dng sng sng
snh. Chim cứ ht trong chm cy. Bầy
chim đ m. Gi lắng nghe bi ht
bay quanh. Dng nhạc vt ln vm cy,

Dng nhạc vươn theo triền dốc. My trắng
lũ lượt tri về. Ta, tri tim nhỏ
b, mềm ru l cỏ, np trong lồng
ngực, phập phồng trong chm cy. Ta nghe

dng nhạc. Ta sững sờ ng người ln
nắng. Lung linh lung linh. Nắng v ta
chung một bng hnh. Buổi mai ta chẳng
biết mnh ở đu! Ngỡ ngng bung khẽ

một cu: người ơi ta nhớ lẽ no
người qun! V nước mắt ta tro ra&

HẢI VN
09/01/2004
@TCTHO


Home