TRƯỚC NGƯỠNG CỬA CHIẾN TRANH
Hải VânThế kỷ hai mươi mốt bắt đầu cho
nhiều điều mơ ước: Nước Mỹ có nhiều
người đến thăm. Có cả những người từ
Việt Nam. Nhiều người sẽ nh́n lên bản

đồ Thế giới t́m xem nước Mỹ ở
đâu, người ta đă cúi đầu khi thấy
Nước Mỹ nằm ngay trong niềm đau nhức:
Cảnh tan nát ở New York, ở Washington

D.C. Kinh hoàng trái đất! Chiến tranh
có tên mới, không c̣n Nóng hay Lạnh
Bây giờ trở đi: Chiến Tranh Khủng Bố
Những người làm thơ bỡ ngỡ, không biết

ca tụng Ḥa B́nh hay Chiến Tranh. Nhiều
bài thơ mong manh, cầm lên: xé bỏ!
Giải Nobel Văn chương vẫn được trao trong
những năm 2001, năm 2002, năm 2003 ...

Cho tác giả văn xuôi, c̣n thơ th́
bị loại. Vườn Điạ Đàng cây không cho
trái ngọt. Những người con trai, con gái
không c̣n sợ lỗi lầm. Không c̣n ai

nghĩ tới hai chữ trăm năm! Nhiều người
từ Việt Nam đi thăm nước Mỹ với
ḷng hoan hỉ, ch́a ra những tấm giấy
tùy thân. Nếu họ là thi nhân chắc

không làm như vậy! New York bốc cháy
Đầu Thế Kỷ Hai Mươi Mốt tro than ...

@

HẢI VÂN
06/20/2005
@TCTHO


Home