TRỜI MƯA NN L TRN CNH RỤNG
Hải VnNăm nay như thể Thu về sớm.
Mới thng Su m ngoi đường l
đ rơi! Ta cũng chẳng gi thm,
Ta thấy như mnh trẻ lại. Buổi

chiều buồn, đi đếm l vng rơi...

Một
Hai
Ba
Bốn

Rồi cn bao nhiu nữa? Trn cnh
l vẫn xanh, v lng ta chỉ
c một người. Chỉ c một thi
sao mnh cứ đếm? ể nghe lng

con nt vỡ trn tay! Mắt mở
trn xoe, nhỏ... như năm tuổi, mặc
sức m nheo... v khc với ai!
Ta biết ma đi khng trở ngược .

Nhớ th bước tới, lại quay lui!
Trời mưa nn l trn cnh rụng
Cứ ngỡ thu sang: Ta ngậm ngi...

@

HẢI VN


Home