TNH YU THEO TI HIỂU
Hải Vn

Tnh Yu Theo Ti Hiểu
Giọng Đọc: Trần Lệ ThủyLm sao ti biết được tnh yu đến
lc no? Ti ng một v sao trước
khi n tắt lịm, bừng ln như mắt
chao... V lng ti như thế khi nghĩ

đến một người... hiện chi rồi mất biến?
Lm sao ti mở miệng ni với người
ấy rằng: Ny anh l sao băng trong
biển em đầy lệ! Nếu một ngy bng

xế th đm khuya no cũng tn, anh
l gi ngỡ ngng lướt qua đời em
đ! T o bay trong gi, người ơi
ơi người ơi! Bn tay mềm đ rời

khi Tnh Yu biết ni. Ti ni hay
vừa gọi m tnh xa cứ xa! Ma
Xun l ma hoa, ma Tnh Yu đầy
cỏ. Ti khc thầm, khc nhỏ, yu mnh

hay ai? Ti ngả xuống lăn di từng
tuổi trời trải mộng... Người cho ti sự
sống xanh như ni m sương. Người cho
ti yu thương như đại dương mờ ảo.

Người khng l cho o sao ti ngậm
cho đỡ buồn? Người sao l giọt sương
cho mắt ti buồn mi? Tnh Yu l
Trai Gi? Tnh yu l Nắng Mưa? Tnh

Yu l trang Thơ? Khng! Bao giờ bao
giờ Tnh Yu l tưởng tượng, anh ơi
ma gi chướng vừa thổi ngang ngực em!
Anh ơi, trận mưa đm tạt vo lm

em ướt sũng... Tnh Yu l lng tng
từng lời ti thốt ra. Người ấy thật
đi xa, bừng ln như sao chớp. Một
nụ hn đ ngợp, ngn nụ hn trường

sinh. Anh! Ny anh ny anh, nắm o
em cho chặt, em muốn anh đừng đi,
thnh phố San Jose v em m rực
rỡ! i Tnh Yu thế đ, định nghĩa

no cho vừa?

HẢI VN
05/26/2005


Home