NGÀY CHÚA NHẬT
Hải VânNgày chúa nhật của tôi: Ngày trống trải!
Cả căn pḥng cũng trống trải như tôi!
Đó đây, vài cuốn sách nằm phơi, vài
mảnh báo chờ bàn tay dọn dẹp... Người

thiếu nữ đứng trong tranh khép nép, khiến
căn pḥng đă rộng, thêm bao la... Tôi
mở cửa nh́n hoa. Nắng chan ḥa trong
gío buổi sáng. Những chàng bướm tung tăng

thời lăng mạn. Tôi chợt thấy buồn bởi
ḿnh chẳng phải con trai! Thôi dọn dẹp
những cái toày hoày, thay quần áo đẹp
và đi dạo phố! Tôi thật muốn ḿnh

hoài hoài bé nhỏ để mộng và để
mơ núi thẳm rừng sâu, mơ như con
sông không ai thấy giang đầu, chỉ thấy
những ngă ba trùng trùng biển cả. Tôi

thấy tôi sao giống như con nhái nép
ḿnh trong lá mơ lớn bằng con ḅ.
Có thể được không? Tôi đi lại soi
gương, tôi thấy má tôi hồng. Ư nghĩ

lạ làm cho tôi xấu hổ. Ngày chúa
nhật, thôi ḿnh đi dạo phố, biết đâu
chừng nhặt được mấy câu thơ?

@

HẢI VÂN
09/01/2005


Home