MỜI THƠ
Hải VnTi ci nhặt cu thơ từ x xỉnh
cuộc đời, được viết ln ở thời trừng
phạt in tận trong lng. C đơn. Tĩnh
lặng. Cu thơ trần trụi được sinh ra

như đứa con rơi giữa ngy ging bo.
Cu thơ chất chứa từ lu, đ bốc
men nồng, vị đắng. Xin mời ai nhắp
mi. Xin đừng ai uống cạn, kẻo nữa

rồi lại say, lại phạm tội -- tội đem
thơ đầu độc. Ti v người. V thơ!
Ai đ? Hy đưa tay ln. Khng phải
để thề như khi được đổi Quốc Tịch.

M để sờ nắn những chữ, những lời
những ngn từ lồi lm, x x gc
cạnh. Thấy chưa? Lập tức thi m! Mười
đầu ngn tay ấm nng lan dần trn

da thịt. Niềm vui. Hy thổi thơ bay
đi như trời thổi gi! Hy lm như
thời gian đang tri qua... Chỉ c thời
gian mới thấm thi tận cng đời người!

@

@

HẢI VN
09/12/2005


Home