GIAO DUYN
Hải VnMắt chy vng trăng khuya
ti bắt vo tay một
đa hoa sao mu đỏ.
Thức trắng đm khuya lắng

nghe hương cnh nui gi.
Thời gian, thời gian như
ngưng g nhịp lun hồi...
Xỏa tc, nhẹ nhng bước

vo với thơ tn hnh
thức. Trt bỏ xim y
lng lnh của vần thơ
lục bt, đường, tứ tuyệt...

m dương hội ngộ nay
trở cuộc sinh thnh. Đ
l ngy cc v tinh
t phong phanh chạm mặt

đất. Vng ươm, mật ứa!

@

HẢI VN
10/08/2005


Home