GH M LAI
Hải Vn

Đường qua xứ M xa ngn dặm.
Cng việc m đi, cng việc m
đi, lng nghe nằng nặng... Buồn ơi...
Trở lại, mở to, trn con mắt,

một ging sng? Một cht g như
thể ước với mong -- Trước đy (lc
cn hai ta thp NY) thp
M thấy cao hơn thp Mỹ. Đời

hơn thua chỉ cht ny sao? -- Ti
chạy trốn ti từng đợt nắng, từng
bụi cy, từng bờ cỏ, v cố
qun đi mnh c tri tim nồng

chy. Cũng gắng qun mnh đ c
chỗ yu! Đường qua xứ M di
con sng. Nửa bng Hải Vn, nửa
đời sao cn lạnh...

HẢI VN
09/01/2004


Home