ĐM MỘNG DU
Hải VnĐm mộng du, ki cầu
trăng gy hai đầu, thơ
thẩn dưới những cnh bng
tối, vu vơ vu vơ
vấp phải bờ trăng! Quờ
quạng, quờ quạng, my chng
nỗi nhớ tưởng xuyn ngang...

Đm mộng du, thn trăng,
o go từng giọt giọt
buồn nhuộm đỏ ph sa!

Chiếu trăng cuốn đi hầu
hết, đm cn tnh chuyện
mơ mng. Ta đợi ai!
Bảy ngọn đn chong đ

cạn, quay về thực tại...
Hừng đng!

@

HẢI VN


Home