ĐẠI LNH
Hải VnVng Đại Lnh đnh đai Cổ M.
Pha ny mc Đo Cả cheo leo!
Gi Vũng R quạt cho dội hai
đầu. Đại Lnh chng chnh. Lời ru

l sng ngn - gi biển, thm trầm
tự thuở khai thin cng lập địa.
Nấc thế kỷ như giật li qu
khứ, vang vọng tiếng gầm như x

gi lũng xanh! Những tiếng h lan
xa, khoan vng mi ni. Từng trang
đời sống mi cọng sinh! Hn Nưa
mắc cạn tự thuở no? Say đắm

trồng chn vực mặn hiến thn hnh
l chắn, che chở con thuyền trước
bo ging. Từng dấu hỏi thả ln
mặt sng lm nha dần con lớn

con rng. Cn lời giải đp l
rung vang hai đầu vng. Xa... Đại
Lnh đong đưa trăng khuyết nửa vng!

@

HẢI VN
09/18/2005


Home