NGHIỆP
Hồ Quỳnh Nhưngười đàn ba sáu mươi
mang danh thiếp diệt ngă
mỗi ngày tụng kinh niệm
phật cầu văng sanh, cực

lạc. Người đàn ông năm
mươi, tuổi xuân trở về
chạy theo thị trường nghệ
thuật, mỗi đêm tự nhốt

ḿnh trong những bức tranh
khoả trần, những hàng chữ
lem luốc tỏa nhiệt đă
được đóng dấu nường

con gái mới lớn. Người
đàn bà hôm qua cởi
bỏ thánh thiện, cầm lọ
thuốc qúy lột áo trước

mặt chồng đ̣i cực lạc.
Trên những thớ thịt đă
nhăo thời gian tuổi xuân
trốn biệt. Tất cả chỉ

là sự rượt bắt ngoài
tay với.

HỒ QUỲNH NHƯ


Home