ĐM SU BỌ
Hồ Quỳnh NhưKhi những ba đập xuống
đời nhau, từ phi căn
nh gỗ. Ở đ, hai
ci bng chụm đầu về

một hnh trnh mang thai
vượt ra ngoi tr nhớ.
Ở đ, mọi toan tnh
nẩy mầm từ hốc mắt,

nhầy nhụa mu. Đm
su bọ hỗn độn. Sự
sống yếu dần rồi tắt
lịm.

HỒ QUỲNH NHƯ
Sep.01.04


Home