HÀ NGUYÊN DU
Tiểu SửHà Nguyên DuVài nét tiểu sử Hà Nguyên Du

“ Sinh gần xóm đạo Tha La ...
Cội nguồn nguyên quán chính là ...
Tây Ninh. Chào đời đă khóc ...
chiến chinh. Lên năm mà xót ...
cảnh t́nh chia hai !! ”

“ Có học càng bị học nó hành nên ...
cứ lấy hành để hành cho cái học !! ”

“ Vào lính ... đỏ lửa !! Vào tù ...
đỏ máu !! Vào Mỹ ... đỏ mắt !! ”

Tác phẩm đă in :

Trong mùa lá xanh thơ (1970) in chung
Lối khác thơ (1998)
Anh biết, em yêu dấu thơ (2001)
Gene đại dương “ thơ tht ” thơ (2003)

Sẽ in :
(Dự tính nhiều ...)
Gần nhất và chắc chắn sẽ in :
- 42 bài ca tân cổ giao duyên ( với bút hiệu Trường Khanh)Gene Đại Dương


Home