NHỮNG MẮT XÍCH
Huỳnh Lê Nhật Tấn

Tôi thấy ḿnh muốn Nhảy bằng cánh
chim Ưng đập trên thân của vị
thần sự sống, bay cao lên vũ
trụ nơi hành tinh sáng rạng hoàng

hôn chưa có dấu chân con người.
Nhảy từ thằng đạp xích lô xe
thồ lên ông Chủ giàu có. Nhảy
theo kiểu nịnh bợ, nhân viên quét “[N]hảy

chữ nghĩa” lên chức Giám đốc, Nhảy
từ mái nhà lợp lá rơm lèn
xèn lên nhà lầu cao chót vót
đến xe hơi bằng mọi hành vi

thủ đoạn. Kẻ hầu cũng bắt chước
Nhảy theo kiểu Nhảy bằng tất cả
các điệu Nhảy. Nhảy tự do từ
tháp Chàm thập tự Nhà thờ đến

đỉnh [N]úi Ngự Chùa chiền... Nhảy theo
kiểu Ô Dù che khuất bóng đen...
Đêm khuya vắng, gió hát bên lá
& trăng thanh. Tôi mơ về mọi

thứ trên đời này để được Nhảy
vào ṿng ma lực “danh vọng &
tiền tài” bớt đi danh phận nghèo
hèn... Tôi Nhảy chỉ một chỗ duy

nhất là buộc dây khắp người lại.
Tôi cởi truồng la hét, ôi tôi
Nhảy xuống một ḍng sông trở về
quá khứ. Tôi được cởi trói trước

khi Nhảy cỡn lên khi thiếu em.
Mỗi sáng, tôi tập Nhảy dây. Đêm
sầu tới tôi Nhảy Đầm. Và tôi
nghĩ cần tập những điệu Nhảy chính

ḿnh vừa chợt nghĩ ra.

HUỲNH LÊ NHẬT TẤN
08092004

Nhảy đầm : Từ nghĩa từ Pháp hóa *chuyển nghĩa hóa lại từ điển tiếng việt là Khiêu–vũ.


Home