GYẢNG ANH IÊN
Tiểu SửGyảng Anh IênTên thật Bùi Đức Nguyên Vũ

Hiện giờ chỉ thích làm thơ và gửi cho tạp chí thơ thôi,


Home