NÓI CHUNG CHẲNG CÓ G̀ ĐỂ NÓI
Gyảng Anh IênCuộc sống gọi nhau từ
những chiếc dạ dày trống
rỗng tuôn thoát dịch vị
trong một buổi kẹt xe

sớm mai. Không yêu đương
vào giờ đó, không nhớ
nhung vào giờ đó, không
hẹn ḥ. “Vâng, cho tôi

một ổ bánh ḿ ba ngàn
không thịt nhiều ớt xịt
nhiều nước tương” “mẹ
bố mới bét mắt ra

lại kẹt xe”. Bánh ḿ
vàng ươm, khói xe xám
ngoách không muốn cũng theo
nhau cùng vào chiếc dạ

dày tuôn thoát dịch vị
trong một buổi kẹt xe
sớm mai.Thế rồi tiếng
chửi, khói x́, bánh ḿ

cũng lũ lượt kéo nhau
tới công sở ngày làm
8 tiếng trừ 2 tiếng
kẹt xe 2 tiếng ăn trưa

nghỉ trưa rồi giờ yêu
đương giờ nhớ nhung giờ
hẹn ḥ nữa không biết
bao nhiêu mà tính. Thôi

th́ cứ để chiếc dạ
dày tiếp tục tuôn thoát
dịch vị trong buổi chiều
về lại kẹt xe. Cuối

cùng chi rồi cũng leo
lên giường để yêu đương,
để nhớ nhung, để hẹn
ḥ. Bánh ḿ, khói x́,

dạ dày, công sở giờ
là việc của ngày mai.
Miễn bàn!

GYẢNG ANH IÊN
Dec 08/2004


Home