NĂM TRĂM MỘT TRĂM NĂM MƯƠI
Gyảng Anh InNgười đn b chăm ch
soi tờ bạc năm mươi
ngn dưới nh đn chỉ
để tm một nụ cười

của Bc Hồ ẩn su
bn gc tri, để khng
cn hồ nghi về niềm
tin giữa người với người

đang dần bị chia cch
bởi một nụ cười ẩn
su bn gc tri. Người
đn ng lại chăm ch

soi tờ bạc một trăm
ngn dưới nh đn vẫn
chỉ để tm một nụ
cười của Bc Hồ ẩn

su bn gc tri, để khng
bị mang tiếng xi tiền
giả, thậm ch l sản
xuất tiền giả v khng

c được một nụ cười
ẩn su bn gc tri.
Cn ở gc cng vin
thằng nhỏ ăn xin lại

bắt chước soi tờ bạc
năm trăm ngn mới pht
hnh gần đy dưới nh
đn chỉ để tm một

nụ cười của Bc Hồ
ẩn su bn gc tri,
để cố tin thử một
nụ cười khc to hơn

của người đn b cho
n tiền với giọng sang
sảng D cho con năm
trăm ngn lm phước. Tội

nghiệp!. Nhưng thằng nhỏ chợt
nhớ ra rồi bật khc
v n khng thể soi
tờ bạc năm trăm ngn

dưới bất cứ nh đn
no để tm nụ cười
của Bc Hồ ẩn su
bn gc tri. Sẽ phải

l một bng sen hồng
được khắc nổi nhỏ xu
với khuyến co của Ngn
hng Nh nước chnh l

dấu hiệu nhận biết tờ
năm trăm ngn. Dnh cho
người khiếm thị. Nhưng cuối
cng n lại khng rờ
thấy.

GYẢNG ANH IN
Oct 27, 04


Home