MỘT QUAN NIỆM TNH YU
Gyảng Anh InSng ra, chng chẳng thm
đnh răng, cn nng chẳng
thm rửa mặt. Cứ thế
hn nhau bằng ci lưỡi

đắng xt rồi đắm đuối
nhn nhau bằng hai con
mắt lộm cộm ghn. Họ
quan niệm yu thật lng

nghĩa l phải yu mi
[vị] của nhau ci đ.
Trưa ra, nng chẳng thm
đi chợ, cn chng chẳng

thm chở nng đi ăn
cơm bụi. Cứ thế no
với mn cho lưỡi đắng
xt [tất nhin], rồi xong

đắm đuối nhn nhau bằng
hai con mắt đ rụng
bớt ghn. Họ cn đủ
sức quan niệm tnh yu

như hồi ban sng. Tối
đến, chng chẳng thm đi
ngủ, cn nng cũng chẳng
thm ln giường. Cứ thế

m nhn nhau th thch
nhỉ? Cứ thế m hn
nhau th thch nhỉ? Anh
vẫn quan niệm yu thật

lng l..., Em vẫn quan
niệm yu thật lng l...
Đi bỏ mẹ!

GYẢNG ANH IN
Oct 6, 04


Home