Gyảng Anh Iên


Giọng Đọc: Bùi Đức Nguyên VũĐôi khi em mơ em
thấy em mơ trong giấc
mơ một điều mộng mơ

ví dụ như được anh
nắm tay và hôn nhẹ
lên trán rồi nói rằng
em là giấc mơ của

anh và anh không muốn
tỉnh ra quá sớm làm
tan biến giấc mơ mà
trong đó anh thấy anh

mơ một điều mộng mơ

ví dụ như được em
nắm tay và hôn nhẹ
lên trán rồi nói rằng
anh là giấc mơ của

em và em không muốn
tỉnh ra quá sớm làm
tan biến giấc mơ mà
trong đó em thấy em

mơ một điều mộng mơ.

GYẢNG ANH IÊN
Jun 20, 05


Home