HUYỀN THOẠI
Gyảng Anh InC một huyền thoại kể
rằng c một người đn
b sau một đm di
bỗng trở thnh một thiếu

nữ, v từ đ người
ta đua nhau hỏi, đồn
thổi về php mu người
đn b được ban hưởng.

Chẳng một ai biết php
mu đ mang tn g
cũng như từ đu xuất
hiện nhưng r rng từ

cu chuyện ny huyền
thoại đ ni rất r
về php mu lạ biến
người đn b thnh thiếu

nữ l "sau một đm
di" chứ khng phải l
"sau một ngy di hoặc
đm ngắn."

GYẢNG ANH IN
Oct 6, 04


Home