GƯƠNG
Gyảng Anh IênSoi ḿnh vào gương để
thấy. Một đôi mắt, của
cha. Vậy là nỗi buồn
ánh lên trong đó. Cha

thấy đầu tiên. Soi ḿnh
vào gương. Thử nhoẻn nụ
hồn nhiên. Một đôi môi,
của mẹ. Vậy là những

lần cắn môi mím khóc
Mẹ đau đầu tiên. Làm
sao, giấu được ưu phiền.
Vào miền hư vô cô

độc. Đêm đêm. Gương thắp
lên trách móc. Ta đă
làm ǵ với h́nh hài?
Mẹ cha.

@

GYẢNG ANH IÊN

11/2004


Home