CỘT ĐIỆN
Gyảng Anh InNgười ta hay nghĩ cột
điện no cũng giống cột
điện no, v cột điện
no m chẳng c hnh

trụ trn, dựng thẳng tắp
bn lề đường để mắc
dy điện. Nhưng những cột
điện khng chỉ để mắc

dy điện m cn để
gip thực hiện một chức
năng sinh l cho những
người đi hỏi khng đng

chỗ. Chẳng phải dn gian
vẫn thường chửi: c ngứa
th ra cột điện m
c !

GYẢNG ANH IN
Oct 15, 04


Home