CHUYỆN CHẲNG LIÊN QUAN G̀ ĐẾN PHỞ
Gyảng Anh Iênmấy người đàn bà bán
phở cứ ngồi đuổi những
con muỗi bay vo ve
chỉ tổ làm đặc thêm

bóng đêm. Th́ ít ra
cũng c̣n hai loài sinh
vật đang cùng thức với
cây đèn đường vô duyên

chiếu sáng cho một phạm
trù an ninh. Chẳng cây
đèn nào được phép đi
ngủ trước sáu giờ nếu

trời chưa sáng. Nhà máy
đèn th́ cứ phát tin
lên tivi “toàn dân tham
gia tiết kiệm điện bằng

cách tắt bớt một bóng
đèn không cần thiết” như
vậy sẽ tiết kiệm cho
ngân sách hơn một ngàn

tỷ đồng xây dựng cầu
đường, bệnh xá, trường học
cho người nghèo. C̣n như
mấy bà bán phở cứ

ngồi lỳ đuổi muỗi dưới
ngọn đèn nhà nước là
cũng không biết tiết kiệm
rồi. Về nhà bật ti

vi lên coi bản thông
báo của nhà đèn đi
mà biết cách tiết kiệm
ví dụ bắt chước tụi

nhỏ ném đá cho đèn
tắt cũng là một cách
tiết kiệm lắm ru. Bán
cho tô phở đi mấy

mẹ!

GYẢNG ANH IÊN
Dec 13/2004


Home