CHUÔNG GIÓ
Gyảng Anh IênPhong

linh

phong

linh,

nghe &

gió dội về tiếng chuông
bên cửa vắng, thật lâu
rồi thiếu một bàn tay
khẽ chạm vào ngày xưaPhong

linh

phong

linh,

nghe &

kư ức đổ dồn bên khóe
mi thành một ḍng ấm
hóa tưởng là nhau t́m

tiếng

cười,

vọng

phong

linh&

hóa tưởng là nhau t́m
lại ngày, ngược gió để
dội ḷng một t́nh yêuPhong

linh

phong

linh,

nghe &

đắp mồ một tiếng chuông

GYẢNG ANH IÊN
MAY 14/05


Home