CƠN SÓNG ĐẦU TIÊN NĂM MỚI ĐẾN
Đặng Thân

Cơn Sóng Đầu Tiên Năm Mới Đến
Giọng Đọc: Diễm Nghi



tôi thấy giọt sương đầu tiên trên mái
lá mắt em nhạt nḥa khóc than cho
những nạn nhân sóng thần mà tạo hóa
đă gây ra trong một giờ bất cẩn

tôi nghe bài hát đầu tiên từ sâu
thẳm trái tim tận cùng ngọn lưỡi em
đang vang lên đuổi xua thế lực của
bóng tối ngay trước giao thừa năm mới

tôi cảm nhận trận cuồng ba trong từng
tế bào tôi dội vang tun hút trong
chuyến bay đầu tiên mà tôi lựa chọn
đang hướng về sự chân thực sống động

ĐẶNG THÂN
1.1.2005


Home