LẨN THẨN - CÓ SAO ĐÂU
Đ́nh Nguyên

Lẩn Thẩn - Có Sao Đâu
Giọng Đọc: Giọt Mưa TímMưa như sợi dây đàn réo hoài
những thanh âm rền rĩ. Xối sạch
nơi cần xối, rửa - có khi cần
mà có rửa được đâu! Mặc kệ!cứ ướt nhèm miễn là sạch chỗ
nào hay chỗ ấy, biết làm sao?

Lắm lúc ướt lại hay, lẽ rằng
được khô mà lại ướt, khô — ướt
có nghĩa ǵ khi nước không trút
xuống lại cứ đổ hết lên trời.
Lẽ tất nhiên là như vậy, mưa
mà! Sao cứ lẩn thẩn làm chi?

Cái ǵ trôi cứ trôi theo ḍng
của nó. Cái không trôi ở lại
với ḿnh, được có khi là mất
mà có mất ǵ đâu v́ được
sinh ra đă toàn là được, giờ
mất lại được mất, có sao đâu?

Hỏi có ai đứng về phía này?
Để — được — cùng — cười — khóc — với — tôi ?

Đ̀NH NGUYÊN
04072004


Home