BÁN MUA
Đ́nh Nguyên

Bán Mua
Giọng Đọc: Đỗ KimNếu phải bán mua tôi biết làm
ǵ đây nhỉ? Mấy bài thơ và
một mớ t́nh, thơ với t́nh mang
ra bán ai mua? Có khi gặp
kẻ vừa ḷng người chẳng thích giữa
chợ đời vẫn măi hơn thua, tôi
lạc lơng bởi món hàng ḿnh ế
ẩm. Đă bao lần với lời rao
ngán ngẩm đành đem cho chứ bán
được bao giờ. Có lúc cũng phân
vân khi chọn người trao tặng. Gửi
cho người biết có nhận hay không.
Ừ cứ trải ḷng ra mà thanh
thản chứ cứ nghĩ suy nhiều th́
lại thành ra kẻ bán mua mà
mua bán th́ phải lựa chọn thứ
nào cho thích hợp chứ nói th́
không bằng làm coi bộ hay hơn .

Đ̀NH NGUYÊN
22082004


Home