CHINH PHỤ NGÂM
Cù An Hưng phỏng dịch7 BÀI CA TÂM SỰ

Mời về, thư gởi năm qua
Năm nay lại gởi ải xa nhắc về
Mỏi ṃn, thư đến thư đi
164. Hoa dương úa rụng xanh ŕ bờ rêu
Sân hoang rêu đă phủ đều
Trên thềm mỗi bước trăm điều suy tư
Hẹn suông năm ngoái trong thư
168. Năm nay hẹn nữa, lại chờ lại mong
Thư về, người tuyệt nhiên không
Sương khuya lạnh lẽo, bên song âm thầm
Bao đêm tóc nhuốm màu trăng
172. Đếm mười cái hẹn chín lần hẹn suông
Bấm tay tính thuở đợi chồng
Nào ngờ ba độ sen hồng nở hoa
Khổ thân lính thú Hoàng Hoa
176. Cực người chiến sĩ ải xa muôn phần
Ai ai cũng có thân nhân
Quá lâu sao nỡ chẳng thăm hỏi ǵ
Sao đành tạm bỏ thê nhi
180. Sao đành phụ rẫy không về không thư
Mẹ chàng đầu bạc tóc thưa
Sớm hôm bên cửa ngồi chờ một thân
Con ḿnh từng bữa đ̣i ăn
184. Việc nhà thiếp tính không phần nào sai
Mẹ già, phụng dưỡng hôm mai
Con thơ, thiếp quyết dạy nuôi thành người
Riêng c̣n nỗi nhớ khôn nguôi
188. Năm nay năm ngoái buông trôi héo tàn
Đợi chờ đằng đẵng bao năm
Hận sầu trăm mối thắt dần, sao tan !
Ước chi một thoáng bên chàng
192. Thầm th́ kể nỗi đoạn trường cho nghe
Cành thoa cung Hán c̣n kia
Ông bà thương tặng lúc về làm dâu
Ai lên ải bắc dùm nhau
196. Đem thoa tới trại gởi sầu tương tư
Gương Tần, thiếp giữ chẳng mờ
Nhớ từng kề má cười đùa soi chung
Ai lên ải bắc đem cùng
200. Nhờ gương bày tỏ tấm ḷng thiếp đây
Ngày xưa nhẫn cưới trao tay
Bây giờ riêng kỷ vật này gần thôi
Ai đem lên ải giúp tôi
204. Nhắc chàng pḥng vắng đêm dài đợi nhau
Vẫn c̣n lược khảm trân châu
Thân thương từ thuở mái đầu ngây thơ
Ai đem lên ải giúp cho
208. Nhắc chàng hiểu ư gắng lo giữ ḿnh

Cù An Hưng phỏng dịch.
Nguyễn Đức Lân, Cao Bá Vũ
Phạm Thái và Nguyễn Quốc Đoan góp chữ.

Phân đoạn theo GS Vân B́nh TônThất Lương
Tên các đoạn do Cao Bá Vũ, Nguyễn Đức Lân & Cù An Hưng đặt.


Home