CHINH PHỤ NGÂM
Cù An Hưng phỏng dịch6 TIẾNG HÁT ĐỢI CHỜ

Pḥng khuê phận thiếp đành rồi
Chân mây há phải cuộc đời chàng sao
Mối t́nh cá nước in sâu
128. Mà nay gặp cảnh xa nhau khó lường
Bỗng thành chinh phụ đáng thương
Trượng phu quyết chẳng như chàng Vương Tôn
Bắc nam cách trở ḍng sông
132. Sớm hôm riêng chịu nỗi buồn pḥng khuê
Một trang anh tuấn hào huê
Thêm nàng yếm thắm kém ǵ phong lưu
Một đôi niên thiếu bên nhau
136. Nay xa muôn dặm biết sao gởi t́nh
Chàng ơi nhớ lúc xa ḿnh
Con oanh chưa hót trên cành liễu tơ
Hỏi ngày trở lại vườn xưa
140. Chàng rằng: nàng hăy gắng chờ đỗ quyên
Tiếng đỗ quyên đă lặng ch́m
Ưù nhi thủ thỉ, bóng h́nh chàng đâu
Nhớ xưa ngay buổi xa nhau
144. Hoa mai c̣n đợi đón chào gió đông
Hỏi ngày trở lại vườn hồng
Đáp liều: chờ lúc đào cùng khoe tươi
Hoa đào nay đă tàn phai
148. Gió đông lịm tắt, đợi người người đâu
Ḱa sen hé nở trên ao
Buồn trông lại nhớ nơi nao hẹn người
Lũng Tây chàng hẹn lưng đồi
152. Trời cao man mác đợi người người đâu
Lá rơi trâm ngả trên đầu
Đứng im cho giọt lệ sầu tự rơi
Râm ran gà gáy, trưa rồi
156. Buồn nghe lại nhớ hẹn người nơi nao
Hán Dương chàng hẹn bên cầu
Lần sang, trời đă ngả mầu hoàng hôn
Áo bay, chớp báo mưa nguồn
160. Triều dâng sóng vỗ trên cồn, lệ sa

Cù An Hưng phỏng dịch.
Nguyễn Đức Lân, Cao Bá Vũ
Phạm Thái và Nguyễn Quốc Đoan góp chữ.

Phân đoạn theo GS Vân B́nh TônThất Lương
Tên các đoạn do Cao Bá Vũ, Nguyễn Đức Lân & Cù An Hưng đặt.


Home