CHINH PHỤ NGM
C An Hưng phỏng dịch4 KHC CA BIN ẢI

Từ khi xa cch đến nay
Phong sương vch ni ci ngoi ra sao
Đm trăng t tc nơi nao
76. Sa trường mun dặm tm đu mi nh
Nổi tri giữa trận phong ba
V cu tuấn m nước nha đẩy lui
Long Sa gối trống ngủ vi
80. m yn Hổ Lục khốn đời chiến binh
Hn qun nay xuống Bạch thnh
Người Hồ mai đ phục Thanh hải chờ
Cảnh vng Thanh hải nhấp nh
84. Ni khe chắp nối tỏ mờ vy quanh
Tuyết ngập đầu, vượt non xanh
Nước ln tới bụng, suối ghềnh qua mau
Những ai mang o gip lu
88. Mong ngy về mi ngậm đau ho dần
Vua nơi trướng gấm hay chăng
Khốn cng suốt kiếp ai bằng chinh phu
Chng phiu bạt khắp bin khu
92. Tiu quan, Hn hải, mưa m điếm canh
Thn nơi hang ổ, cọp rnh
Rừng gi rắn độc honh hnh chẳng thi
An gi vỗ, ngủ sương phơi
96. Tuyết che ống quyển gi vi chm ru
Những khi ln ngng my cao
Ring chng chịu đựng nỗi sầu tha hương

C An Hưng phỏng dịch.
Nguyễn Đức Ln, Cao B Vũ
Phạm Thi v Nguyễn Quốc Đoan gp chữ.

Phn đoạn theo GS Vn Bnh TnThất Lương
Tn cc đoạn do Cao B Vũ, Nguyễn Đức Ln & C An Hưng đặt.


Home